دوره و شماره: دوره 27، شماره 4 - شماره پیاپی 143، مهر و آبان 1398 (143) 
تتعیین فراوانی، مقاومت آنتی‌بیوتیکی و سرگروه‌های سالمونلا در میان نمونه‌های گوشت مرغ در شهر تهران، ایران

صفحه 1-10

سعید بشارتی؛ پرویز اولیاء؛ آتنا صادقی؛ فاطمه احمدی؛ فرشته فانی؛ غلامرضا پولادفر؛ مسعود آل بویه


تأثیر اسانس رزماری بر بیان ژن آنتی آپوپتوز BCL-XL در رده سلولی MCF-7 سرطان پستان

صفحه 45-52

مژگان شخص نیایی؛ نرگس نیکونهاد لطف آبادی؛ فاطمه حقیر السادات