دوره و شماره: دوره 25، شماره 4 - شماره پیاپی 131، مهر و آبان 1396 (131) 
2. بررسی تشکیل بیوفیلم در ایزوله‌های بوردتلا پرتوسیس با روش in vitro biofilm formation

صفحه 11-16

طیبه شهبازی؛ پرویز اولیا؛ فرزاد بادمستی؛ پوران بدیری؛ فرشته شاهچراغی


3. تأثیر تمرینات اصلاحی بر درد و حس وضعیت مفصل شانه در دختران دارای سندروم گیرافتادگی عملکردی

صفحه 17-24

مهری ابراهیمی قره قیونلو؛ منصور صاحب الزمانی؛ رامین بیرانوند؛ فاطمه کریمی افشار


4. مقایسه اثر ماسک و شیلد در شیوع عفونت زخم‌های جراحی

صفحه 25-30

یوسف شفائی؛ مجید حیدری؛ بیتا شهباززادگان