دوره و شماره: دوره 25، شماره 3 - شماره پیاپی 130، مرداد و شهریور 1396 (130) 
سلول‌های IgM+CD5+ در مدل موشی سرطان با ردۀ سلولی BCL1

صفحه 1-12

محسن عبدالملکی؛ مریم خیراندیش؛ عبدالفتاح صراف‌نژاد‌؛ رضا صداقت؛ نریمان مصفا؛ رویا یارایی


بررسی پتانسیل درمانی سلول‌های بنیادی خون‌ساز مغزاستخوان در ترمیم زخم دیابتی

صفحه 19-26

فریبا ظفری؛ مرتضی صادقی؛ احسان مقانلو؛ مهرداد بختیاری؛ شهرام تیموریان


نقش سبک زندگی در پیشگیری از بیماری رینیت آلرژیک از دیدگاه ابن‌سینا و رازی

صفحه 73-80

محمدرضا حاجی حیدری؛ محسن ناصری؛ فاطمه علیجانیها؛ فاطمه عمادی؛ الهام عمارتکار؛ محمود بابائیان؛ محمد ابراهیم یارمحمدی؛ فرهاد جعفری