دوره و شماره: دوره 24، شماره 5 - شماره پیاپی 126، آذر و دی 1395 (126) 
تأثیر درمان سوءهاضمه بر علائم بیماران مبتلا به کمردرد مزمن با استفاده از کپسول پونه

صفحه 71-78

نفیسه حسینی‌یکتا؛ محمدرضا واعظ‌مهدوی؛ محسن ناصری؛ یونس روحانی؛ فاطمه عمادی؛ محسن هاشمی‌نژاد؛ سقراط فقیه‌زاده