دوره و شماره: دوره 20، شماره 3 - شماره پیاپی 106، مرداد و شهریور 1392 (106) 
3. بررسی مقایسه‌ای شمارش سویه‌های لاکتوباسیلوس در طول زمان ماندگاری در چند نمونه ماست پروبیوتیک صنعتی

صفحه 25-34

احسان انصاریان؛ مریم کاظمی؛ محسن نعمتی؛ افشین آخوندزاده بستی؛ طناز موسوی


4. مقایسه تجویز مزمن میکرو و نانوذره اکسید منگنز بر شاخص‌های عملکرد کبدی در موش نر بزرگ آزمایشگاهی

صفحه 35-46

شیوا رضاقلیان؛ مجید حسن‌پورعزتی؛ سید زهرا موسوی؛ محمد صفی رحمانی‌فر؛ ناهید نصرتی


6. تأثیر برنامه آموزشی مدون براساس الگوی کمپ بر مهارت رد دخانیات در نوجوانان پسر

صفحه 55-62

محمود کریمی؛ شمس‌الدین نیکنامی؛ علی‌رضا حیدرنیا؛ ابراهیم حاجی‌زاده