دوره و شماره: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 93، خرداد و تیر 1390، صفحه 1-10 
تأثیر آموزش افشای هیجانی نوشتاری بر شدت افسردگی و کاربرد مکانیسم‌های دفاعی بیماران افسرده

صفحه 1-10

احمدعلی نوربالا؛ احمد علیپور؛ فرهاد شقاقی؛ آویسا نجیمی؛ مژگان آگاه هریس


بررسی فعالیت و بیان ژن لیپوپروتئین لیپاز به دنبال یک جلسه تمرین استقامتی در عضله و پلاسمای موش صحرایی

صفحه 61-70

سید علیرضا حسینی کاخک؛ میترا خادم الشریعه؛ منیژه شیارگر؛ محمد رضا حامدی نیا؛ امیر حسین حقیقی؛ فاطمه رهبری‌زاده