دوره و شماره: دوره 19، شماره 5 - شماره پیاپی 96، آذر و دی 1390 (96) 
شناسایی عوامل مرتبط با انتخاب زایمان سزارین: مطالعه‌ای تئوری‌محور

صفحه 1-10

فرشته زمانی علویجه؛ پروین شهری؛ مریم کلهری؛ محمد حسین حقیقی‌زاده؛ غلام‌رضا شریفی‌راد؛ محبوبه خورسندی


کیفیت زندگی نوجوانان قربانی مین و مهمات عمل‌نکرده

صفحه 11-18

زهره گنج‌پرور؛ بتول موسوی؛ محمدرضا سروش؛ حمید شکوهی؛ شهریار خاطری؛ علی منتظری


الگوی حساسیت آنتی‌بیوتیکی و شناسایی بتالاکتامازهای طیف وسیع تیپ CTX-M در جدایه‌های ادراری کلبسیلا پنومونیه شهر مشهد

صفحه 29-36

محبوبه نخعی مقدم؛ سحر نادریفر؛ محمد‌رضا ذوالفقاری؛ سعید عامل جامه دار؛ مهرداد هاشمی


بررسی اثر بازدارندگی نانوذرات نقره کلوییدی با یک محلول ضد‌عفونی‌کننده دندانپزشکی بر دو‌سویه باکتری

صفحه 65-72

محمد نیاکان؛ فرید عباسی؛ رویا حامدی؛ الهام علی اصغر؛ فرهود نجفی؛ مصطفی فاطمی


رابطه مالی پزشک و بیمار در طب سنتی ایران

صفحه 73-80

فرهاد جعفری؛ فاطمه علیزاده؛ نفیسه ظفرقندی؛ زینب آبیار