دوره و شماره: دوره 18، شماره 4 - شماره پیاپی 89، مهر و آبان 1389 (89) 
مقایسه سطح آدرنومدولین ادرار در کودکان مبتلا به پیلونفریت حاد و کودکان سالم

صفحه 1-8

مصطفی شریفیان؛ رعنا اسماعیلی زند؛ سیدعلی ضیایی؛ میترا احمدی؛ عبداله کریمی؛ مسعود دادخواه چیمه


برهمکنش رسپتورهای موسکارینی و NMDA در هیپوکامپ پشتی موش صحرایی در تست اضطراب ماز بعلاوه‌ای شکل مرتفع

صفحه 9-16

مرتضی پیری؛ محمد ناصحی؛ نگار حیدری؛ مریم‌السادات شاهین؛ محمد رضا زرین دست


اثر یک جلسه تمرین مقاومتی با شدت متوسط و سنگین بر اشتها، کالری دریافتی و انرژی مصرفی در مردان سالم

صفحه 51-60

هادی یاراحمدی؛ محمدرضا حامدی نیا؛ امیرحسین حقیقی؛ علی اکبر جهاندیده؛ زهره طاهر