دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 76، مرداد و شهریور 1387 (76) 
بررسی تأثیر توأم صدا و تولوئن بر عملکرد پاسخ شنیداری ساقه مغز خرگوش در فرکانس‌های خالص 250 تا 2000 هرتز

صفحه 7-14

دکتر علی خوانین؛ دکتر یعقوب فتح‌الهی؛ دکتر سیدباقر مرتضوی؛ دکتر رمضان میرزایی؛ دکتر انوشیروان کاظم‌نژاد؛ مهدی اکبری


آنالیز کمی و کیفی مواد دورکننده حشرات با استفاده از متد پیشرفته کروماتوگرافی لایه نازک (HPTLC

صفحه 15-20

دکتر مهدی خوبدل؛ دکتر یونس پناهی؛ دکتر منصوره شایقی؛ دکتر افشین زرقی


ارزیابی کارایی ایمپلنت‌های دندانی plus Swiss با استفاده از معیارهای کلینیکی و رادیوگرافیک

صفحه 29-34

دکتر منصور ریسمانچیان؛ دکتر احمد مقاره ‌عابد؛ دکتر سیدشجاع‌الدین شایق؛ دکتر سلماز سلیمانپور


مقایسه اثر واکسیناسیون BCG استنشاقی با تزریق زیرپوستی بر تولید نیتریک اکساید در ماکروفاژها و میزان نهفتگی انگل در بدن موش BALB/c آلوده به لیشمانیا ماژور

صفحه 45-54

سارا صعودی؛ دکتر احمد زواران‌حسینی؛ دکتر سیما رافتی؛ دکتر رضا هاشمی‌فشارکی؛ دکتر کسری اسماعیل‌نیا؛ سیدمحمود هاشمی


بررسی دقت اندازه‌گیری فشار خون از طریق ساعد با استفاده از نبض رادیال

صفحه 65-74

دکتر سعید صادقیان؛ سیداسماعیل عظیمی؛ دکتر سقراط فقیه‌زاده؛ رضا محمدحسین‌زاده‌دواتگری؛ دکتر فرامرز فلاحی


بررسی شیوع آکنه و عوارض روانی آن در دبیرستان‌های دخترانه

صفحه 81-85

دکتر زهره کریمان؛ نادر فلاح؛ دکتر شهرام سمیعی