دوره 21، شماره 108 - ( 10-1392 )                   جلد 21 شماره 108 صفحات 1-10 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، اصفهان، ایران
چکیده:   (6680 مشاهده)

مقدمه و هدف: عدم متابعت از توصیه‌های درمانی، همواره مشکلی مهم و چندوجهی در حوزه سلامت محسوب‌می‌شده‌است. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط ادراک بیماری، راهبردهای مقابله و حمایت اجتماعی با متابعت درمانی در افراد مبتلا به بیماری‌های عروق کرونر قلب پرداخته‌است. مواد و روش‌ها: روش پژوهش از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن، شامل بیماران قلبی- عروقی است که طی سال‌های 1391 تا 1392 تحت جراحی بای پس یا مداخله غیرجراحی شریان کرونر از راه پوست و دارو‌درمانی قرارگرفته‌بودند. نمونه پژوهش، شامل 158 بیمار‌ قلبی بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب‌شدند. ابزارهای سنجش شامل مقیاس متابعت کلی و متابعت اختصاصی، پرسش-نامه‌های ادراک‌ بیماری فرم‌ کوتاه‌، حمایت اجتماعی‌ و راهبردهای مقابله بود. داده‌ها به روش همبستگی چندگانه و رگرسیون گام‌به‌گام تجزیه‌وتحلیل‌شدند. نتایج: نتایج نشان‌دادند که میان متابعت درمانی کلی با حمایت ادراک‌شده از فرد خاص (01/0 >P) و با حمایت ادراک‌شده از خانواده (05/0 >P) به‌ترتیب 20/0 و 19/0 رابطه معنادار وجوددارد؛ همچنین متابعت درمانی اختصاصی با مقابله مسئله‌دار27/0 و با مقابله هیجان‌مدار،31/0-، رابطه معنادار دارد (01/0 >P)؛ ولی میان متابعت درمانی اختصاصی با دیگر متغیرهای پژوهش، رابطه‌ای معنادار وجوددارد؛ همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان‌دادند که حمایت اجتماعی، 16 درصد و راهبردهای مقابله 32 درصد از میزان متابعت درمانی افراد مبتلا به بیماری های عروق کرونر قلب را پیش‌بینی‌می‌کنند (01/0 >P). نتیجه‌گیری: فهم بهتر نقش مؤثر راهبردهای مقابله و حمایت اجتماعی در متابعت درمانی برای بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب می‌تواند در افزایش متابعت درمانی آنان مفید واقع شود.

متن کامل [PDF 796 kb]   (1191 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی