دوره 21، شماره 4 - ( آبان ماه 1392 )                   جلد 21 شماره 4 صفحات 39-48 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران ، yaghoobbi @yahoo.com
2- تهران، ایران
3- اصفهان، ایران
چکیده:   (4574 مشاهده)
مقدمه و هدف:تا به امروز، تعداد زیادی از بیمارستان‌ها، درسطح جهان، برنامه ارتقای سلامت در بیمارستانرا پیاده‏کرده‏‌اند. ازاین‏رو، این پژوهش با هدف ارائه الگوی بیمارستان متعهد به ارتقای سلامت دربیمارستان‌های دانشگاه‏های علوم پزشکی ایران انجام‏شده‏است. مواد و روش‌ها: این پژوهش به روش توصیفی و همبستگی صورت‏گرفته‏است؛ در ابتدا با کمک مطالعه تطبیقی، عوامل مؤثر بر استقرار بیمارستان متعهد به ارتقای سلامت استخراج‏شد؛ سپس براساس آن، پرسش‏نامه‏ای طراحی شد که روایی آن با نظر صاحب‏نظران و پایایی پرس‏شنامه با ضریب آلفای کرونباخ 89/0 مورد تأیید قرارگرفت. برای نمونه‌گیری در ابتدا از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، دانشگاه‌های علوم پزشکی 4 استان (تهران ،گیلان، اصفهان و شیراز) انتخاب‏شدند؛ سپس در این استان‌ها به روش تصادفی ساده، نمونه‌گیری صورت‏گرفت. تعیین کفایت حجم نمونه با استفاده از روش کیسر مایر الکین انجام‏شد و تعداد نمونه 268 نفر بود. روش تحلیل داده‌ها، تحلیل عاملی تأییدی و نرم‏افزارهای مورد استفاده 18SPSS و18Amos بودند. نتایج: در الگوی نهایی، هشت عامل مشخص شدند که انتشار (اطلاع‌رسانی) (64/0)، سیاست‏گذاری (63/0)، روش‏‌های اجرای طرح (53/0)، اجرای طرح (51/0)، ارزیابی (47/0) جامعه (46/0)، برنامه‌ریزی ارتقای سلامت (33/0) به‏ترتیب دارای بیشترین تا کمترین وزن رگرسیونی یا میزان تأثیربر استقرار بیمارستان متعهد به ارتقای سلامت بوده‏اند. نتیجه‌گیری:باتوجه به روابط ساختاری میان ابعاد و مؤلفه‌ها در الگوی نهایی، می‌توان‏نتیجه‏گرفت که بیمارستان‌ها برای استقرار برنامه‌های ارتقای سلامت، بایستی به تدوین سیاست‏گذاری ارتقای سلامت و اطلاع‌رسانی(انتشار برنامه‌های ارتقای سلامت)، بیشترین توجه را داشته‏باشند.
متن کامل [PDF 746 kb]   (1287 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |