دوره 18، شماره 5 - ( دی ماه 1389 )                   جلد 18 شماره 5 صفحات 59-70 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


گروه پرستاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی قم ، zohre.ghamari@yahoo.com
چکیده:   (16967 مشاهده)

مقدمه و هدف: با افزایش پیچیدگی در سیستم مراقبت سلامت، تقاضا برای رهبری اثربخش پرستاری لازم است. لزوم انجام مطالعاتی در خصوص سبک‌های رهبری مختلف که به رهبری پرستاری کمک‌کند تا پاسخگوی مسئولیت‌های مدیریتی باشد مورد تأکید است. هدف از انجام این پژوهش، تعیین سبک رهبری سرپرستاران با ابزار خودسنجی و دگرسنجی و تعیین اثربخشی، انطباق‌پذیری و انعطاف‌پذیری سبک‌ها در سال 1389 است.

 

مواد و روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی بوده، ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد «توصیف اثربخشی و انعطاف‌پذیری رهبری(LEAD) » است. که به دو صورت خودسنجی و دگرسنجی ساخته شده‌است. 330 نفر، شامل 42 سرپرستار و 288 پرستار در بیمارستان‌های آموزشی اراک به روش سرشماری، پرسشنامه‌ها را تکمیل‌کردند.. داده‌ها با آمار توصیفی- تحلیلی با استفاده از SPSS 13 تجزیه‌وتحلیل شدند.

 

نتایج: 8/73% سرپرستاران زن، 1/88% متأهل، 7/35% در رده سنی 35 تا 40 سال و 5/40% دارای سابقه خدمت ده تا پانزده سال بودند؛ همچنین8/95% پرستاران زن، 4/51% متأهل، 42% در رده سنی 26 تا 30 سال و 3/57% سابقه خدمت کمتر از پنج سال داشتند. سبک توجیهی، بیشترین میانگین را از دیدگاه سرپرستاران و پرستاران دارا بود. سبک رهبری اثربخش بیشترین درصد را از هر دو دیدگاه به خود اختصاص داد؛ بااین‌حال، انطباق پذیری بالا، کمترین میزان و انعطاف‌پذیری پایین در سبک رهبری تفویضی، بیشترین درصد  را از هر دو دیدگاه به خود اختصاص دادند.

 

نتیجه‌گیری: سبک رهبری اثربخش همراه با انطباق‌پذیری و انعطاف‌پذیری پایین، نتیجه ارزیابی عملکرد رهبری سرپرستاران بیمارستان‌های آموزشی اراک بود. نتایج این مطالعه، رهنمودهایی برای برنامه بهسازی مدیریت، پرورش و برنامه‌ریزی حرفه‌ای سرپرستاران فراهم‌می‌کند؛ بدین ترتیب، آموزش سرپرستاران درباره رهبری موقعیتی با تاکید بر نقش رهبری در فرایند مدیریت و اثربخشی پیشنهادمی‌شود.

متن کامل [PDF 251 kb]   (1739 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |