دوره 25، شماره 135 - ( 4-1397 )                   جلد 25 شماره 135 صفحات 11-18 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
چکیده:   (609 مشاهده)
مقدمه و هدف: زنان سرپرست خانوار گروه آسیب‌پذیری هستند که در معرض انواع آسیب‌های روان‌شناختی و اجتماعی قرار دارند.لذا این مطالعه باهدف بررسی وضعیت سلامت روان و مهارت‌های مقابله‌ای زنان سرپرست خانوار شهر بیرجند در سال 1396 انجام شد.
 
مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی 200 نفر از زنان سرپرست خانوار 50-20 سال تحت پوشش کمیته امداد شهر بیرجند انجام شد. نمونه‌گیری به صورت خوشه‌ای وبرای انتخاب نمونه ازهر یک از مناطق شهر بیرجند از تخصیص متناسب استفاده شد. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد راهبردهای مقابله ای لازاروس و سلامت عمومی صورت گرفت. داده‌ها پس از جمع آوری در SPSS 19 وارد و توسط آزمون کای اسکوئر، tمستقل، آنالیز واریانس یک‌طرفه و کروسکال والیس تجزیه وتحلیل شد.

نتایج: میانگین سنی زنان مورد 36/7±5/38 سال بود،5/48% به علت طلاق سرپرست شده بودند.تنها 6/11% سلامت روان مطلوب داشتند و 5/77 % پاسخگویان از مهارت‌های مقابله ای مسئله محور برخوردار بودند.بین سلامت روان و مهارت‌های مقابله‌ای رابطه معناداری مشاهده نشد. در بین متغیرهای دموگرافیک تنها وضعیت اشتغال و تحصیلات با سلامت روان ارتباط داشت به طوری که اختلال در کارکرد اجتماعی در زنان شاغل به گونه معناداری بالاتر بود وزنانی که تحصیلات بالاتری داشتند از افسردگی بالاتری برخوردار بودند.وضعیت اشتغال نیز با سبک‌های مقابله‌ای  ارتباط معنادار داشت،درواقع زنان بیکار نسبت به شاغل هیجان مدارتر بودند.
 
نتیجه‌گیری: زنان سرپرست خانوار مورد مطالعه از سلامت روان مناسبی برخوردار نیستند،بنابراین نیاز به برنامه‌ریزی در راستای مداخله‌های مؤثر و به تبع آن بهبود شرایط زندگی و سلامت روان این زنان احساس می‌شود.
متن کامل [PDF 645 kb]   (470 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش بهداشت