دوره 24، شماره 129 - ( 4-1396 )                   جلد 24 شماره 129 صفحات 31-40 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دکتری تخصصی، گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
چکیده:   (987 مشاهده)
مقدمه و هدف: از دیدگاه مطالعات ملکولی تاکنون رابطۀ بین تمرینات تناوبی شدید، بروز آپوپتوز و پروتئین‌های مرتبط با آن در ریه، موردبررسی قرار نگرفته است. از این رو، هدف پژوهش حاضر ردیابی ایمونوهیستوشیمیایی پروتئین‌های آپوپتوزی Bax و Bcl-2 حبابچه‌های ریوی، متعاقب شش هفته تمرین تناوبی شدید بود.
 
مواد و روش‌ها: این پژوهش یک مطالعۀ تجربی بود که نمونه‌های آن را چهارده سر، رت نر نژاد ویستار سالم و بدون سابقۀ بیماری (سن چهار هفته و میانگین وزنی 8±72 گرم) تشکیل داده بودند که به‌طور تصادفی، به گروه‌ تمرین و کنترل تقسم شدند. در طی شش هفته برنامۀ تمرین تناوبی شدید با سرعت 25 متر بر دقیقه شروع و با سرعت 70 متر بر دقیقه به پایان رسید. هر جلسۀ تمرین شامل ده مرحلۀ یک‌دقیقه‌ای، دویدن شدید با نه مرحلۀ دودقیقه‌ای دویدن آهسته بین آن‌ها بود. جهت انجام آزمایش‌های ایمونوهیستوشیمیایی، بافت ریه خارج و سطح پروئین‌های Bax وBcl-2 اندازه گیری شد. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون‌ پارامتریک t مستقل در سطح 05/0α استفاده شد.
 
نتایج: پس از شش هفته تمرین تناوبی شدید، بیان پروتئین Bax حبابچه‌های ریوی به‌طور معناداری افزایش یافت. همچنین متعاقب شش هفته تمرین تناوبی شدید، بیان پروتئینBcl-2 نیز به‌طور معناداری افزایش یافت (05/0P).
 
نتیجه‌گیری: به‌نظر می‌رسد یک دورۀ تمرین تناوبی شدید، سبب تغییرات بارزی در بیان پروتئین‌های آپوپتوزی حبابچه‌های ریوی می‌شود که تفسیر عواقب چنین تغییراتی به‌دنبال تمرینات ورزشی، نیازمند انجام پژوهش‌های بیشتر است.
واژه‌های کلیدی: تمرین تناوبی شدید، آپوپتوز، Bax، Bcl-2، ریه
متن کامل [PDF 841 kb]   (228 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی ورزش