دوره 24، شماره 128 - ( 2-1396 )                   جلد 24 شماره 128 صفحات 21-30 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
چکیده:   (1112 مشاهده)

مقدمه و هدف: چاقی در دوران کودکی خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی‌عروقی و دیابت نوع دوم را در بزرگسالی افزایش می‌دهد. هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین سطوح سرومی آدیپونکتین، لپتین، تری‌گلیسیرید و کلسترول پس از 12 هفته تمرین هوازی با شدت متوسط در دختران دارای اضافه‌وزن می‌باشد.

مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع تحقیقات نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون بود. نوزده دختر دارای اضافه‌وزن با میانگین سن 5/1±8/9 به‌صورت داوطلبانه و پس از اخذ رضایت‌نامه در یک برنامۀ 12‌هفته‌ای تمرینات هوازی شرکت کردند. نمونه‌های خونی در شرایط پایه و پس از 12 هفته تمرینات هوازی از ورید بازویی جمع‌آوری گردید. سطوح لپتین و آدیپونکتین سرم به روش الایزا و سطوح کلسترول و تری گلیسیرید سرم به روش آنزیمی‌کالریمتری اندازه‌گیری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های تی جفت شده، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی در سطح معنی‌داری 05/0>p استفاده شد.

نتایج: میانگین غلظت‌های تری‌گلیسیرید، لپتین و درصد چربی آزمودنی‌ها بعد از 12 هفته تمرینات هوازی در مقایسه با شرایط پایه کاهش و آدیپونکتین افزایش معنی‌داری داشت (۰۵/۰P≤). بین مقادیر لپتین با آدیپونکتین (۶۲۱r=، 025/۰P≤) لپتین با شاخص تودۀ بدنی (۵۷۷r=، 0۱۰/۰P≤) و بین مقادیر آدیپونکتین با کلسترول (۵۹۲r=، 0۱۲/۰P≤)، آدیپونکتین با درصد چربی (۶۱۲r=، 0۱۵/۰P≤) و آدیپونکتین با شاخص تودۀ بدنی (۷۴۱r=، 0۱۸/۰P≤) ارتباط معنی‌داری مشاهده شد.

نتیجه‌گیری: 12 هفته برنامۀ فعالیت بدنی هوازی با شدت متوسط، تغییرات برجسته‌ای در ترکیب بدن، نیمرخ لیپیدی و شاخص‌های بیوشیمیایی چاقی در دختران دارای اضافه‌وزن به‌وجود می‌آورد. 

متن کامل [PDF 847 kb]   (371 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی ورزش