دوره 24، شماره 128 - ( 2-1396 )                   جلد 24 شماره 128 صفحات 13-20 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


کارشناس ارشد روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ علوم‌اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
چکیده:   (1081 مشاهده)

هدف: پژوهش حاضر به‌منظور اثربخشی مداخلۀ شناختی‌رفتاری گروهی بر بهبود تصویر بدنی منفی در نوجوانان پسر انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعۀ آماری شامل کلیۀ دانش‌آموزان پایۀ هفتم و هشتم دارای تصویر بدنی منفی در دبیرستان‌های دولتی پسرانۀ منطقۀ 6 شهر تهران بود که از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای‌مرحله‌ای 6 مدرسه انتخاب شد. با توجه به نتایج پرسشنامۀ چندبعدی روابط خود-بدن، کش و همکاران (1987)، 30 نفر با توجه به ملاک‌های ورود به‌صورت تصادفی به‌عنوان نمونه انتخاب و به تصادف نیز به دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش به‌مدت 8 جلسه تحت مداخلۀ گروهی درمان شناختی‌رفتاری مبتنی‌بر هراس اجتماعی علیلو و همکاران (1393) قرار گرفت.

نتایج: یافته‌های حاصل از تحلیل کوواریانس و اندازه‌گیری مکرر از طریق نرم‌افزار SPSS، نشان داد تصویر بدنی منفی در گروه آزمایش نسبت‌به گروه کنترل به‌طور معناداری بهبود یافته است.

نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد مداخلۀ شناختی‌رفتاری گروهی در بهبود تصویر بدنی منفی نوجوانان پسر می‌تواند به‌عنوان یک روش درمانی مؤثر مورد استفاده قرار گیرد.

متن کامل [PDF 847 kb]   (509 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی