تأثیر هشت هفته تمرینات تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر سطوح mir-27a سرمی و غلظت پروتئین واکنش گر -C در مردان چاق میانسال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی (Ph.D) فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، ایران

10.22070/daneshmed.2022.16187.1205

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Eight Weeks of High-intensity Interval Training (HIIT) on serum Mir-27a levels and C-reactive Protein (CRP) concentration in Middle-aged Obese Men

نویسندگان [English]

  • hamid reza zolfi 1
  • amir shakib 2
  • Adel Valipour 2
1 1- Assistant Professor of Exercise Physiology, Department of Physical Education and Sport Science, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran (Corresponding author).
2 Ph.D student in Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High intensity interval training
  • mir-27a
  • C-reactive Protein (CRP) and Obesity