تأثیر تمرین تناوبی سرعتی بر آنزیم‌های کبدی، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام ومالون-دی‌آلدئید بافت کبدی موش بزرگ آزمایشگاهی نر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی - دانشکده علوم انسانی - دانشگاه شاهد - تهران - ایران

2 گروه علوم ورزشی -دانشکده علوم انسانی- دانشگاه شاهد- تهران ایران

3 گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

10.22070/daneshmed.2022.15639.1164

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Sprint Interval Training on Plasma Liver Enzymes, Liver Tissue Total-Antioxidant-Capacity and Malondialdehyde in Male Rats

نویسندگان [English]

  • Mohammadhasan Ahmadi 1
  • Mohammad Rahmani 2
  • Mohsen Khalili-najafabadi 3
1 Exercise scienc
2 Exercise science
3 Department of Physiology

کلیدواژه‌ها [English]

  • Malondialdehyde (MDA)
  • Total Antioxidant Capacity (TAC)
  • sprint Interval training (SIT)
  • Liver enzymes
  • Rat