کارایی استفاده از چوب مسواک در برابر دهانشویه کلرهگزیدین بر روی باکتری های گرم منفی دهانی در بیماران تحت تهویه مکانیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

2 مرکز تحقیقات پرستاری جامعه ، دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، ایران

3 3. گروه مشاوره، مرکز تحقیقات بهداشت بارداری، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

4 متخصص بیهوشی، متخصص ICU، گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

10.22070/daneshmed.2021.14425.1072

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of salvadora presica(Miswak) against Chlorhexidine Mouthwash on Oral Gram Negative Bacteria in Mechanical Ventilation Patients

نویسندگان [English]

  • Haniye Irani 1
  • Zahra Pishkar mofrad 2
  • Ali Navidian 3
  • Alireza Rahat Dahmarde 4
1 Nursing and Midwifery College, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
2 Community Nursing Research Center, Nursing and Midwifery College, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
3 Department of Counseling, Pregnancy Health Research Center, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
4 Anesthesiologist, Intensivist, Department of Anesthesiology and Critical care, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • salvadora presica(Miswak)
  • Chlorhexidine
  • Oral Bacteria