بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی برگ گیاه شاهتره بر میزان درد و تشنج ناشی از تزریق پنتلین تترازول در موشهای صحرایی کوچک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

10.22070/daneshmed.2021.12969.0

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of hydro-alcoholic extract of fumaria officinalis leaf on pain and seizure by pentylentetrazole-induced mice

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Taleahmad 1
  • Mehdi Alizaedeh 2
  • Fatemeh Nabi 2
  • Zahra Kiasalari 3
  • Mohsen Khalili 3
1 Student Research Center, School Of Medicine, Shahed University, Tehran, Iran
2 School of Medicine, Shahed University, Tehran, Iran
3 Department of Physiology, School of Medicine, Shahed University, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pain
  • Seizure
  • Fumaria officinalis leaf