بررسی رابطه سطح روی سرم نیمه اول بارداری و وقوع پره‌اکلامپسی

نویسندگان

1 گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی تهران، دانشگاه تربیت مدرس

3 مرکز تحقیقات سیاست گذاری و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی قم

چکیده

 مقدمه و هدف: با توجه به اینکه پره­اکلامپسی، عارضه­ای بالقوه، خطرناک
و کشنده در بارداری است، این پژوهش با هدف ارتباط وقوع پره­اکلامپسی و سطح روی سرم
مادران باردار در نیمه اول بارداری انجام­شد.   مواد و روش­ها: این مطالعه، تحلیلی بوده، بدین دلیل، آینده­نگر است که
روی 1033 مادر باردار در درمانگاه­های پره ناتال شهر تهران انجام­شده، در بدو ورود
به مطالعه، نمونه خون برای سنجش روی اخذ و پرسش­نامه دموگرافیک تکمیل شد. مادران باردار از زمان
ورود به مطالعه تا زمان زایمان تحت مراقبت و پیگیری قرارگرفتند. در صورت وجود
فشارخون مساوی یا بیش از140 بر 90 میلی‌متر جیوه و پروتئین‌اوری پس از هفته بیستم
بارداری، تشخیص پره­اکلامپسی برای مادر داده­می­شد. برای تجزیه­و­تحلیل داده‌ها از
نرم­افزار SPSS16
و از آزمون آماریT مستقل استفاده­شد.    نتایج: از 1033 مادر باردار 20 نفر
(9/1 درصد) به پره­اکلامپسی، مبتلا شدند. میانگین سطح روی سرم مادران 7/95 ± 6/116 µg/dl بود. در 4/27
درصد نمونه­ها میزان روی سرم کمتر از 51 میکروگرم بر دسی­لیتر بود و 6/72 درصد شرایط
طبیعی روی سرم را داشتند. آزمون T مستقل نشان­داد که اختلافی معنی­دار در میانگین روی سرم در دو
گروه مبتلا و غیرمبتلا به پره­اکلامپسی وجوددارد. به­طوری­که میانگین سطح روی در
زنان مبتلا به پره­اکلامپسی کمتر بود.   نتیجه­گیری: نتایج این مطالعه نشان­داد که کاهش سطح
روی سرم با وقوع پره­اکلامپسی ارتباط­دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between serum zinc level in early second trimester of pregnancy and preeclampsia

نویسندگان [English]

  • Lida Moghadam Banaem 1
  • Samira Mokhlesi 2
  • Siamak Mohebi 3
چکیده [English]

 Background
and Objective: Preeclampsia
is potentially life-threatening and as a dangerous complication of pregnancy. This
study was performed to assess the relationship between serum zinc level and
preeclampsia.     Materials
and Methods: This analytical and prospective study was conducted on 1033
pregnant women who referred to prenatal clinics of Tehran city. Demographic
questionnaire and reproductive history was completed and also a venous blood
sample was taken from all the pregnant women upon entry. Preeclampsia
was defined as blood pressure equal or more than 140/90 mmHg along with
proteinuria after 20th week of pregnancy. Data was analyzed using SPSS16
software and independent samples t-test.   Results: The
incidence of preeclampsia was 1.9 %. Mean serum zinc level was 116.6±95.7
µg/dl. In 27.4% of samples, the zinc serum level was lower than 51µg/dl and the
zinc serum level of 72.6% of samples was at normal range. The independent
samples t-test showed that there was a significant relationship between
maternal serum zinc level and preeclampsia as the mean serum zinc level in
pregnant women with preeclampsia was lower than normal pregnant women.   Conclusion: The results showed that serum zinc
level
is associated
with
preeclampsia. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preeclampsia
  • Serum zinc level
  • Pregnancy