اثر عدم ثبات اجتماعی، محرومیت، تبعیض و بی‌عدالتی در دریافت غذا بر تغییرهای بافت‌شناسی نورون‌های هیپوکامپ خرگوش سفید نیوزلندی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 دانشکده علوم، دانشگاه شاهد

3 گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، گروه پژوهشی عدالت در سلامت و مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی ایرانی، دانشگاه شاهد

4 گروه فارماکولوژی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

5 مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی دانشگاه شاهد

6 گروه بافت‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد

7 گروه بافت‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

 مقدمه و هدف: طبق مطالعات در جوامع انسانی و نیز مدل­های آزمایشگاهی، فقدان
عدالت، بروز نابرابری­ها و بی­ثباتی اجتماعی، آثاری سوء در سلامت افراد و جوامع
داشته­اند، اما به­خوبی نمی­دانیم که «آیا عدم ثبات اجتماعی، فقر غذایی و بی­عدالتی
و نابرابری در دریافت غذا می­تواند تسریع­کننده مرگ نورون­ها و پیری زودرس هم باشد
یا نه؟» در پاسخ به این پرسش با طراحی مدلی آزمایشگاهی آثار فقر غذایی و نابرابری
در دریافت غذا همراه با عدم ثبات اجتماعی بر و تغییرهای هیستوپاتولوژیک و نیز روند
پیشرفت کهولت سلولی در نرون­های هیپوکامپ خرگوش سفید نیوزلندی بررسی و ارزیابی­شد. مواد و روش کار: 48 خرگوش نیوزلندی به­طور تصادفی به شش گروه تقسیم­شدند و
شرایط متفاوت اجتماعی در گروه­ها در طی هشت هفته اعمال­شد. پس از طی دوران «تفاوت­های
اجتماعی»، تجمع لیپوفوشین و آپوپتوز به­عنوان معیارهای مهم از کهولت سلولی توسط رنگ­آمیزی
اختصاصی long Ziehl- Nelseen  و نیز روش TUNEL بررسی­شدند تا سرعت تجمع لیپوفوشین
و آپوپتوز در سلول­های هرمی هیپوکامپ ارزیابی شود؛ سطح کورتیزول سرمی نیز اندازه­گیری­شد. نتایج: به­کارگیری هم­زمان شرایط فقر غذایی، نابرابری در دریافت غذا و عدم ثبات
اجتماعی، ایجاد تغییرهایی آشکار را در تجمع لیپوفوشین در سلول­های هرمی در مقایسه
با گروه کنترل سبب­شدp < 0.005) )؛ نتایج،
همچنین نشانگر افزایشی معنی­دار در میزان سلول­های آپوپتوتیک نسبت­به سلول­های
سالم در تمام گروه­های تحت استرس نسبت­به گروه کنترل بود (p < 0.05)..  نتیجه­گیری: یافته­های بالا نشان­می­دهند که فقر غذایی، بی­عدالتی در
دریافت غذا و عدم ثبات اجتماعی به افزایش تجمع لیپوفوشین (به­عنوان شاخصی از بروز
استرس اکسیداتیو و پیری زودرس) در سلول­های هرمی هیپوکامپ منجر­شده، از این طریق،
احتمال مرگ آپوپتوتیک آنها را افزایش­می­دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of unstable social status, deprivation and inequality in food intake on histopathological changes of hippocampal neurons of Newzealand rabbits

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Moradi 1
 • Shahnaz Mojarab 2
 • Mohammad Reza Vaez Mahdavi 3
 • Abolhassan Ahmadiani 4
 • Mehrdad Roghani 5
 • Ali Reza Delshad 6
 • Taghi Altiraihi 7
چکیده [English]

 Background and Objective: Based on
both laboratory animal and human society studies, inequality in food intake and
social instability has adverse effects on individuals and community health.
However, it is not known whether social instability, food deprivation and food
inequality affect neuronal death and premature aging in young animals. To
address this question, the effect of food deprivation, food intake inequality
with or without unstable social status was evaluated and histopathological
changes in hippocampal pyramidal cells and aging process were investigated.    Materials and Methods: Forty eight
Newzealand white male rabbits were divided into six groups and different social
situations were applied to some groups during eight weeks. After the end of the
period of the experiment, lipofuscin accumulation and apoptosis as main markers
of aging were studied by long Ziehl Nelseen staining and the terminal
deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling (TUNEL) assay in the hippocampal
pyramidal cells, respectively. Serum cortisol level was also measured.    Results: The simultaneous
application of the mentioned situations (i.e. food deprivation, social
inequality and instability) caused a significant change in lipofuscin
accumulation in the hippocampal pyramidal cells in comparison with the control
group (p < 0.005). The results also showed a significant increase in ratio of
apoptotic to normal cells in all of the stressed groups compared with control
(p < 0.05).    Conclusion: These findings suggest
that food deprivation, inequality in food intake and social instability can
enhance the apoptosis rate of hippocampal pyramidal cells through increasing
lipofuscin accumulation. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social instability
 • Food inequality
 • Food deprivation
 • Lipofuscin
 • Hippocampus
 • Apoptosis