بررسی فراوانی علائم مثبت سوءمزاج‌ها از دیدگاه طب سنتی ایران در بیماران با قطع یا کاهش خونریزی رحمی

نویسندگان

1 گروه پزشکی اجتماعی، عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

2 گروه زنان، عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

3 عضو انجمن تحقیقات طب سنتی ایران، مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران

4 دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

مقدمه و هدف: قطع یا کاهش خونریزی قاعدگی از شایعترین اختلالات ژینوکولوژیک در سنین باروری است. درمانها اکثراً شامل قرصهای هورمونی می­باشد که واجد عوارضی زیادی می­باشد. طب مکمل علیرغم آنکه هنوز کاملاً اثبات نشده ولی امروزه مدافعان زیادی دارد. امروزه روند رو­به­رشدی در تلفیق طب مکمل با طب رایج و تبدیل آنها به طب تلفیقی وجود دارد. طب سنتی ایران یکی از غنی­ترین پایه­های طب مکمل بوده و از اصطلاح "احتباس طمث" برای هردو بیماری استفاده‌می­کند. در مبانی طب سنتی یکی از علل اصلی بیماری­ها سوءمزاج بوده که دانستن آن محور درمان است. هدف این مطالعه بررسی فراوانی علائم سوءمزاج­ها، در مبتلایان به احتباس طمث می­باشد. مواد و روش­ها:  با مراجعه به کتب مرجع طب سنتی ایران فرم محقق ساختی (پرسشنامه– فرم اطلاعاتی) براساس علائم سوءمزاج­ها تهیه شد. نمونه­ها 69 خانم مبتلا به احتباس طمث (کاهش یا قطع خونریزی رحمی) در سنین باروری 15 تا 45 سال بودند. یافته­ها: در این مطالعه فراوانی هریک از علائم سوءمزاج­ها به تفکیک، بدست آمد. همچنین سوءمزاج بارد (در مقایسۀ بین سوءمزاج­های بارد و حار)، سوءمزاج یابس (در میان سوءمزاج­های رطب و یابس) و سوءمزاج بلغمی و سپس سوداوی (در میان سوءمزاج­های مادی) رتبه بالاتری داشتند.  نتیجه­گیری: درمتون طب سنتی نیز دقیقاً به همین سوءمزاج­ها و با همین ترتیب ذکر ‌شده‌است. شاید بتوان احتباس طمث را با سوءمزاجهای بدن بارد، یابس، بلغمی و سوداوی در ارتباط دانست. در کل با توجه به تطابق نتایج با متون طب سنتی پیشنهاد می شود که با اطمینان بیشتری به مفاد این مکتوبات و ترتیب و اهمیتی که در مطالب ذکر ‌شده‌است به‌عنوان منبع موثّق در مطالعات استفاده‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the frequency of signs and symptoms of dystemperament in retention and infrequent uterine hemorrhage from viewpoint of Traditional Iranian Medicine

نویسندگان [English]

 • Farhad Jafari 1
 • Nafise Zafarghandi 2
 • Fatemeh Alizadeh 3
 • Mahdi Alizadeh 3
 • Mehrdad Karimi 3
 • Fatemeh Moradi 4
چکیده [English]

Background and Objective: Amenorrhea and oligomenorrhea are the most common disorders in gynecologic diseases at reproductive age. Oral hormonal therapies are often used for treatment that have lots of side effects . Today the world is moving toward integrating Complementary and Alternative medicine (CAM) into mainstream medicine. Traditional Iranian Medicine (TIM) is one of the richest branches of complementary medicine. It uses the term "Ehtebas-e Tams" for both diseases.Dystemperment (Sou-e-mezaj) is one of the major causes of diseases known in Traditional Iranian Medicine and treatment is based on it. In this article, we studied  the frequency of symptoms of dystemperments in patients suffering from amenorrhea or oligomenorrhea. Materials and Methods: A questionnaire was prepared including dystemperment symptoms based on Traditional Iranian Medicine textbooks. The samples included 69 women (15 to 45 years old)  suffering from amenorrhea or oligomenorrhea. Results: In this study, the frequency of each symptom is separately mentioned. Camparison between simple dystemperments, cold, and also dry dystemperments were seen more in the patients. Between humoral dystemperments, phlegmatic and melancholic dystemperments were more frequent. Conclusion: In Traditional Iranian Medicine textbooks, the dystemperments responsible for these diseases are exactly the same as listed in the results. This may show that coldness and dryness can be related to retention of mense and also it shows that we can use and trust these texts as a reliable source in our studies and remedies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Traditional Iranian Medicine
 • Dystemperament
 • Amenorrhea
 • Oligomenorrhea
 • Complementary and Alternative medicine