مقایسه یافته‌های CT اسکن و ویژگی‌های بالینی در بیماران واجد و فاقد اختلال‌های روانی پس از آسیب مغزی تروماتیک: یک مطالعه‌ توصیفی-طولی

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی دانشگاه گیلان

2 جراحی اعصاب مرکز تحقیقات تروما، دانشگاه علوم پزشکی گیلان

3 دانشگاه علوم پزشکی گیلان

4 آمار زیستی مرکز تحقیقات تروما، دانشگاه علوم پزشکی گیلان

چکیده

مقدمه و هدف: قربانیان آسیب مغزی تروماتیک (TBI) ممکن است برای ابتلاء به ‌اختلال روانی مستعد گردند. ‏هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسۀ یافته‌های CT اسکن و ویژگی‌های بالینی در بیماران واجد و فاقد اختلال­­های روانی پس از TBI بود. مواد و روش‌ها: در مجموع 238 بیمار مبتلا به TBI‏ (43 زن و 195 مرد) در قالب مطالعه­ای توصیفی-طولی به شیوه نمونه‌گیری غیراحتمالی و پیاپی به مطالعه وارد شدند و هریک از آنها تحت معاینات جراحی اعصاب و ارزیابی‌های روان­شناختی قرارگرفتند. پس از گذشت چهار ماه پیگیری 1/65% (155 نفر) از بیماران برای تعیین ماهیت اختلال روانی ناشی از TBI با استفاده از مصاحبه ساختار­یافته بالینی بر­پایه ضوابط تشخیصی DSM-IV  به یک روان­پزشک مراجعه­کردند.  نتایج: یافته‌هایCT‏ نشان­داد تفاوت‌هایی معنی‌دار بین دو گروه بیماران واجد و فاقد اختلال­های روانی چهار ماه پس از TBI از نظر متغیرهای شکستگی جمجمه (03/0P < ) و وقوع هرگونه آسیب تحت جمجمه‌ای (003/0P < ) وجود­دارد. افزون­بر­آن در حیطه ویژگی‌های بالینی بین این دو گروه در متغیرهای شدتTBI (01/0P < )، سطح هشیاری (001/0P < )، مدت زمان نقص هشیاری (003/0>P < /span>)، طول مدت و شدت آمنزی  پس از تروما (01/0P < )  و ناتوانی کلی ناشی از تروما (02/0P < ) تفاوتی معنی‌دار یافت­شد و این در حالی بود که هیچ­یک از متغیرهای جمعیت‌شناختی معنی‌دار ظاهر نشدند. نتیجه­گیری : برپایه این نتایج، پیشنهاد­می‌شود، هنگامی­که بیماران مبتلا به آسیب مغزی یا تحت جمجمه‌ای در بخش جراحی اعصاب ‏پذیرش ‏می‌شوند، می‌بایست دست­کم در مقطع زمانی چهار ماهه پس از ‏TBI‏ برای ارجاع، ارزیابی‌های روان­شناختی و مدیریت اختلال روانی به آنها توجه ‏کافی مبذول داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of CT scan findings and clinical characteristics in patients with and without mental disorders following traumatic brain injury: a descriptive-longitudinal study

نویسندگان [English]

  • Sajjad Rezaei 1
  • Iraj Salehi 1
  • Shahrokh Yousefzadeh 2
  • Heshmatolla Moosavi 3
  • Ehsan Kazemnejad 4
چکیده [English]

Background and Objective: The victims of Traumatic Brain Injury (TBI) might become prone to mental disorder. ‎The aim of this study was to compare CT scan findings and clinical characteristics in patients with and ‎without mental disorders following traumatic brain injury.Materials and Methods: Overall, 238 patients (43 females and 195 males) with TBI in the form of a descriptive-longitudinal study were chosen by nonprobability and consecutive sampling procedure and each of them were under neurosurgical examinations and psychological evaluations. After 4 months of follow-up < span lang="AR-SA">‎, 65.1% (155 cases) of patients referred to a psychiatrist to determine the nature of mental disorder due to TBI, using a structured clinical interview, based on DSM-IV diagnostic criteria.Results: CT- findings showed significant differences between two groups of patients with and without mental disorders four months after TBI, regarding variables for skull fracture (p < 0.03) and the occurrence of any subcranial damage(p < 0.003). Moreover, in the area of clinical characteristics between these two, variables of TBI severity (p < 0.01), level of consciousness (p < 0.001), duration of loss of consciousness (p < 0.003), duration and severity of post traumatic amnesia (p < 0.01), general disability resulting from trauma (p < 0.02) a significant difference was found out. However, the demographic variables did not appear significant.Conclusion: Based on these results, it is suggested, when patients with brain or subcranial damage are accepting in the section of neurosurgery, they should be cared enough for at least a four-month period after TBI for presentation , psychological assessments and management of mental disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traumatic brain injury
  • Mental disorders
  • CT scan findings
  • Clinical characteristics