رویکردهای موجود درباره سقط القایی

نویسندگان

چکیده

  مقدمه و هدف: درباره انجام سقط انتخابی یا القایی نظریات بسیار متفاوتی از نظر مذاهب دینی و مکاتب اخلاقی وجود دارد. سقط جنین انتخابی، همواره از سوی مذاهب و اخلاق پزشکی مورد نکوهش بوده است اما در مواردی نیز جواز آن صادر شده است.     مواد و روش کار: این اثر با مراجعه به قرآن و کتب حدیثی و معتبر در این زمینه و مقالات متنوع در مورد موضوع سقط در ادیان و مکاتب مختلف، جمع‌آوری شده است.     نتایج: با بررسی دیدگاه های موجود، می‌توان به سه رویکرد مختلف درباره سقط انتخابی رسید:   1. آزادی سقط به طور مطلق: از نظر مدافعان این گروه، سقط جنین حق مسلم مادر بوده و غیراخلاقی نیست.   2. ممنوعیت سقط به طور مطلق: از دیدگاه این گروه، سقط جنین کاملاً غیراخلاقی بوده و جنین با انسان کامل هیچ تفاوتی ندارد.   3. آزادی سقط به طور مشروط: از این دیدگاه، سقط مشروط به سن جنین و عذر معقول است.       نتیجه‌گیری : برای نظریه پردازی در این زمینه، کرامت انسان، حق حیات جنین و مالکیت مادر، اصل است. در کشور اسلامی ایران، لازم است متخصصان رشته‌های فقه و حقوق و زنان تصمیمات معینی در این رابطه بگیرند و قانون جامع‌تری به تصویب برسانند تا استفاده از داروها و شرایط غیر بهداشتی سقط که سبب صدمه به مادر و تهدید جان او می شوند به حداقل برسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Present Views about induced abortion

نویسندگان [English]

  • nafiseh zafarghandi
  • maryam kalouti
  • neda zare nejad
چکیده [English]

Background and objective:  There are different views in various religions and moral bases about elective or induced abortion. Elective abortion has always been condemned by religions and ethics although in some cases they have issued permission.  Methods: Valued references as Qran, Hadith books, and other important books have been referred and different papers about abortion in various religions are issued. Results: When various views are studied, three different aspects are concluded.1- Absolute freedom: The theory of believing in mothers right to decided on abortion.2- Absolute forbidness: The theory of believing  in equality of human and fetus.3- Conditional freedom in abortion: Proper excuse and age of fetus. Conclusion: In abortion issue the main parameter are human honor right of living and mother property. Any theory development must be based on these parameters. In Islamic country of Iran specialties in law, religions service and gynecologist must work on different aspects of abortion and therefore open the way for more developed laws. In order to minimize use of medicines and abortion unstrile condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abortion
  • Fetus
  • ethics
  • religion
  • Medicine