بررسی رادیوگرافیکی تغییرات ابعادی کانال و حوادث در دندان‌‌های مولر متعاقب استفاده از روش‌های اینسترومنتیشن دستی و چرخشی

نویسندگان

1 گروه اندودنتیکس دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه شاهد

2 -

چکیده

  مقدمه: اینسترومنت‌های استنلیس استیل، مدت‌ها به عنوان وسایل مورد استفاده در درمان ریشه دندان مطرح بوده‌‌اند. از آن‌جا که آماده‌‌سازی کانال به‌وسیله آن‌ها مشکل است، نسل جدیدی از وسایل نیکل تیتانیوم معرفی گردید.   هدف: هدف این مطالعه، مقایسه اینسترومنت‌های Ni-Ti دستی و سیستم چرخنده نیکل تیتانیوم FlexMaster در آماده‌‌سازی کانال است.              مواد و روش‌ کار: دندان‌های مولر اول یا دوم بالا یا پایین در 50 بیمار انتخاب شد و به دو گروه 25تایی تقسیم گردید. پس از تهیه حفره دسترسی و قرار دادن فایل شماره 15 دستی نیکل تیتانیوم در داخل کانال‌ها، با استفاده از Endo-ray یک رادیوگرافی پری‌اپیکال از دندان مورد نظر تهیه شد.   در گروه I ،آماده‌‌سازی کانال به روش Crown-down و فایل‌های دستی K-flex نیکل تیتانیوم انجام شد که دوسوم کرونالی به‌وسیله دریل‌های گیتزگلیدن استنلیس استیل آماده می‌شد. در گروه II ، اینسترومنتیشن به‌وسیله سیستم چرخنده نیکل تیتانیوم FlexMaster و براساس توصیه‌‌های سازنده انجام شد. پس از اینسترومنتیشن, با استفاده از Endo-ray یک رادیوگرافی پری‌اپیکال گرفته شد. تمام‌ رادیوگرافی‌های اخذ شده با استفاده از دوربین دیجیتالی Fuji Film fine pix دارای لنز ماکرو50 و دیافراگم 8/2 وارد کامپیوتر شد. با استفاده از نرم‌افزارهای Adobe photo shop 7 مقدار زاویه ابتدایی و بعد از درمان کانال، تشکیل لج، تمایل دیواره‌‌های داخلی و خارجی کانال، پرفوراسیون ریشه، وجود یا عدم فایل‌های شکسته مورد بررسی قرارگرفت .   نتایج: کانال‌ها در گروه II مرکزی‌‌تر بوده و نسبت به گروه I میزان کم‌تری از ترانسپورتیشن و لج را دارا بودند. در هیچ یک از گروه‌ها, پرفوراسیون دیده نشد و رابطه معناداری بین روش اینسترومنتیشن و شکستگی وسایل ملاحظه نشد.   نتیجه‌گیری: در کل، سیستم چرخنده نیکل تیتانیوم FlexMaster می‌تواند انتخاب مناسبی برای آماده‌‌سازی کانال‌ها در درمان اندو باشد.

عنوان مقاله [English]

A Radiographic Evaluation of the Incidences and Dimensional Changes within the Canals of the Molar Teeth Following the Use of Rotary as Well as Manual Crown-down Instrumentation Procedures

نویسندگان [English]

 • kiamars Honardar 1
 • hossein Labbaf 1
 • mohammad hossein Naderalvojod 2
چکیده [English]

  Background: Stainless steel instruments have long used as conventional instruments applied in root canal therapy procedures. Being difficult the canal preparation by these instruments, a new generation of nickel-titanium instruments have introduced. The aim of this study was to compare the manual Ni-Ti instruments with the Flex Master® Ni-Ti rotary system in canal preparation.   Materials & Methods: Fifty patients having maxillary or Mandibular first or second molar teeth were selected and were divided in to two separate groups containing 25 patients each. After preparing the access cavities and placing No.15 manual Ni-Ti files within the canals, a periapical radiograph was taken by the means of Endo-ray®. In the group I, canal preparation was done through crown-down technique and manual Ni-Ti K-Flex files in which the coronal two thirds of the canals were prepared by stainless steel Gates Glidden drills. In the group II, the instrumentation procedure was performed by the means of rotary Ni-Ti Flex Master® system regarding the manufacturer’s instructions. After the instrumentation, a periapical radiograph was taken by Endo-ray®. All the pre- and post-treatment radiographs were digitized by the use of Fine Pix Fuji film® digital camera equipped by macro 50x lens and 2.8 diaphragm. The initial and post-treatment angulations of the canals, the amount of ledge formation, the occurrences of transportations, internal or external inclinations of the canal walls, root perforations and broken files were evaluated by Demo® and Adobe Photoshop < sup>® 7 computer soft wares.   Results: In group II, The canals were significantly more centrally located than those in group I and indicated less occurrence of transportation and no incidence of ledge formation. There was no perforation in either of the groups and not a significant interrelationship between the broken instruments and any of the methods used. Conclusion: Generally, the Ni-Ti rotary Flex Master® system can be a suitable choice in root canal preparation procedures.

کلیدواژه‌ها [English]

 • I-Ti rotary Flex Master® system
 • Manual Ni-Ti K-Flex file
 • Ledge
 • Transportation
 • Perforation
 • Broken instrument
 • Canal centering ability
 • Computerized software