بررسی کلینیکی کارایی تکنیک میکروابرژن، در درمان شدت‌های مختلف فلوئورزیس دندانی

نویسندگان

1 بخش ترمیمی دانشکده دندان‌پزشکی شاهد

2 بخش اطفال دانشکده دندان‌پزشکی آزاد واحد شمال

3 بخش ترمیمی دانشکده دندان‌پزشکی شهید بهشتی

4 -

چکیده

  مقدمه : فلوئورزیس آندمیک شایع‌‌ترین بدرنگی جنرالیزه دندانی در بخش‌های مختلف ایران است.   هدف: هدف از تحقیق بررسی کلینیکی تأثیر میکروابرژن بر بدرنگی‌های ناشی از فلوئورزیس شدید و متوسط و خفیف است.           مواد و روش کار: در این تحقیق 281 دندان از 45 بیمار، در سه گروه شدید (69 دندان)، متوسط (150 دندان) و خفیف (62 دندان) مورد درمان قرار گرفتند. پس از تهیه اسلاید قبل از درمان و ایزولاسیون با رابردم، مخلوط خمیری شکل از اسید هیدروکلریک 18 درصد و پامیس، توسط لاستیک فنجانی و آنگل با دور پایین بر روی دندان‌های بیماران مالش داده شد. هر مرحله درمان شامل 5 بار کاربرد خمیر، هر بار به مدت 30 ثانیه بود (5/2 دقیقه). و در هر بیمار حداکثر 4 بار درمان تکرار می‌‌شد (10 دقیقه). در بین مراحل درمان پس از هر 30 ثانیه کاربرد خمیر، دندان‌ها با گاز مرطوب از خمیر پاک شده و نتیجه درمان پس از مرطوب کردن سطح دندان‌ها، بررسی می‌‌شد. در صورتی‌ که در زمان کم‌تر از 10 دقیقه نقایص مینایی مرتفع می‌‌گردید، درمان متوقف می‌‌شد. سپس با مولت‌های پرداخت کامپازیت سطح دندان‌ها پالیش شد و ژل APF (2/1 درصد) به مدت 4 دقیقه بر روی دندان‌ها به کار برده شد. سپس اسلاید پس از درمان با همان فاصله کانونی و در همان شرایط تهیه می‌‌شد. توضیح‌های لازم در مورد احتمال حساسیت پس از درمان به بیماران ارائه شده و از بیمار خواسته می‌‌شد یک هفته بعد، جهت ویزیت مجدد به منظور کنترل حساسیت دندان‌ها و بازگشت بدرنگی مراجعه کند. در بررسی اسلایدها، سه شاخص وسعت لکه‌‌های مات و سفید، شدت بدرنگی و وسعت بدرنگی (لکه‌‌های زرد- قهوه‌‌ای) قبل و پس از درمان توسط سه نفر مشاهده‌کننده مورد مقایسه قرار گرفت و آزمون‌های آماری انجام شد. این آزمون‌ها شامل ویلکوکسان (Wilcoxon's) و کروسکال والیس (Kruskal-Wallis) و شفه (Scheffe) و آنالیز واریانس یکطرفه و ضریب همبستگی Spearman بود.   نتایج: این تحقیق حاکی از آن بود که تکنیک میکروابرژن در درمان بدرنگی‌های ناشی از فلوئورزیس خفیف، متوسط و شدید مؤثر است و همچنین این روش درمانی در از بین بردن بدرنگی‌های زرد تا قهوه‌‌ای از نظر شدت و وسعت نسبت به لکه‌‌های مات و سفید موفق‌‌تر است. از مجموع 45 بیمار مورد درمان تنها 4 بیمار حساسیت به گرما و سرما و احساس ناخوشایند را گزارش کرده بودند که ظرف 3 روز برطرف شد. در هیچ موردی پس از 7 روز بازگشت بدرنگی مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clinical Evaluation of Efficacy of Microabrasion Technique in Treatment of Different Degree of Dental Fluorosis

نویسندگان [English]

  • mahshid Mohammdi-Bassir 1
  • gholamhossein Ramezani 2
  • hassan Torabzadeh 3
  • zahra Kianzadeh 4
  • nahid Mizban
چکیده [English]

  Background : Endemic fluorosis is the most common generalized dental discoloration in several parts of Iran. The improvement of appearance in different degrees of dental fluorosis (mild, moderate and severe) was evaluated in vivo.   Materials & Methods : In this study, 281 fluorotic permanent teeth from 45 patients were divided in to 3 categories: mild (62), moderate (150) and severe (62). Standardized intraoral slides were taken prior and after treatment. The pastes of pumice- HCl (18%) were rubbed on the labial surfaces of stained teeth (after isolation) with no webbed rubber cup. A treatment was defined as five application of the paste, with each application lasting 30 sec (total 21/2 min).Treatment were terminated when there were no visible stains or after maximum of 10 minutes. Slides were randomized and viewed independently by two standardized observes and rated for area of white spot lesions (WS), stain amount (SA) and stain intensity (SI), before and after treatment.   Results: The Wilcoxan's signed rank test indicated a significant difference in the area of WS and SA and SI (p < 0.0001) from pretreatment to successive rating. Kruskal- Wallis analysis revealed no significant differences among the moderate and severe fluorotic teeth in SA and SI (p=0.58). Significant difference revealed in WS between 3 groups. The area of WS in severs group reduced more than moderate and mild groups. Relapse of discoration after 7 days was not seen in any patient.   Conclusion: Mildly fluorotic teeth had the best esthetic results. In moderately and severely stained teeth brown and yellow stains completely removed but white spots continue to demonstrate.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microabrasion
  • Fluorosis
  • HCl