بررسی ارتباط میان حساسیت چشایی نسبت به مزه شیرین و شاخص توده بدنی

نویسندگان

چکیده

  سابقه: چاقی از مهم‌ترین عوامل مرگ و میر در دنیا محسوب می‌شود و جمعیت افراد چاق رو به افزایش است. حس چشایی از عوامل تععین کننده نوع تغذیه در افراد است. از بررسی مقالات چنین به نظر می‌رسد که وزن بدن با حساسیت فرد به مزه شیرین در ارتباط است.   هدف: با توجه به بالا بودن میزان چاقی در جامعه ما و تأثیر مصرف شیرینیجات در افزایش وزن، بررسی رابطه شاخص توده بدنی و حساسیت نسبت به مزه شیرین در جامعه ایرانی ضروری به نظر رسید، زیرا علی‌رغم وجود فرهنگ و رژیم غذایی خاص، تا به حال چنین تحقیقی در ایران انجام نشده‏‏است.   روش بررسی: این مطالعه به روش موردی- شاهد انجام شد. جهت تعیین حساسیت چشایی افراد مورد مطالعه نسبت به مزه شیرین از روش Whole Mouth Taste (آزمون کل حفره دهان) در تعیین آستانه چشایی آنان استفاده گردید و برای سنجش وزن آنان، شاخص توده بدنی مورد استفاده قرار گرفت. نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده از میان افرادی که به یک کلینیک درمان چاقی در تهران مراجعه می‌کردند انجام گردید و داده‌های مربوط به 61 نغر در پایان مورد آنالیز آماری قرار گرفت. افراد از نظر قدرت درک مزه شیرین به سه گروه و از نظر شاخص وزنی به دو گروه نرمال و چاق تقسیم‌ شدند. در افرادی که حساسیت چشایی متفاوت نسبت به مزه شیرینی داشتند، شاخص توده بدنی آنها مقایسه شد. در پایان داده‌ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.   یافته‌ها: کاهش حساسیت نسبت به مزه شیرین و درک دیرتر آن در اثر افزایش وزن در زنان مورد مطالعه مشاهده گردید، اما این تغییر معنا‌دار نبود (05/0 < p ). در مردان مورد مطالعه هیچ‏گونه رابطه‌ای میان حساسیت نسبت به مزه شیرین و شاخص وزن مشاهده نگردید.   نتیجه‌گیری: علی‌رغم عدم وجود رابطه معنا‌دار میان افزایش وزن و حساسیت نسبت به مزه شیرین در تحقیق حاضر، از آن‌جا که درمان چاقی به‌عنوان یک معضل برای سلامتی بشر غالباًً با موفقیت کمی همراه است هنوز جای تحقیقات بیش‌تر در زمینه بررسی این ارتباط و در صورت امکان، استفاده از حس چشایی برای درمان چاقی وجود دارد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Relationship between Sweet Taste Sensitivity and Body Mass Index

نویسندگان [English]

  • nader navabi
  • faezeh hamzeh
چکیده [English]

  Introduction : Obesity is one of the most common causes of mortality in the world while the population of the obese people is increasing. Taste sense is a determinative factor in nutritional manner. From literature review it seems that body weight has positive correlation to personal sensitivity to sweet taste.   Aim: Regarding the high rate of obesity in our community, effect of carbohydrate on weight and lack of related data in our society, it was seemed necessary to investigate the correlation of Body mass index and sensitivity to sweet taste in Iranian community.   Materials & Methods: This is a case-control study. To investigate the sweet taste sensitivity of studied people to the sweet taste, the "whole Mouth Taste" method was used in their taste threshold and for weight evaluation BMI (Body Mass Index) was used. Sixty one studied people were simple randomly selected from patients attending in one obesity treatment clinic in Tehran and divided into three groups base on their sweet taste sensitivity and two groups (normal and obese) according to their weight. Comparison of weight index in people with different sweet taste sensitivity was evaluated using ANOVA test.   Results : There was a relationship between low sensitivity to sweet taste and high weight in women but this relationship was significant (p>0.05). There was not any relationship between sweet taste sensitivity and BMI in men.   Conclusion : However there was not a positive statistical correlation between over weighting and sweet taste sensitivity in the present study, science curative measures of obesity (as one of the main problems for the health of human beings) has low success rate, there still exists avenues to investigate this correlation and possibly use of taste senses as a curative factor in obesity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BMI
  • Sense of taste
  • Sweet taste