اثر Action Potential Simulation Therapy در کاهش درد بیماران با مشکلات عضلانی اسکلتی در بیماران

نویسندگان

چکیده

  مقدمه: مشکلات عضلانی استخوانی از علل شایع مراجعه بیماران به درمانگاه‌های بیماری‌های داخلی است و درد، مهم‌ترین علامت آن‌ها به حساب می‌آید. جهت کاهش درد این بیماران از روش‌های مختلف فیزیوتراپی استفاده می‌شود که ای.پی.اس‏‏.‏‏‏تراپی ( Action Potential Simulation Therapy ) یکی از جدیدترین روش‌ها است. در این مطالعه سعی داشتیم اثر ای.پی.اس‏‏.‏‏‏تراپی را در کاهش درد بیماران با مشکلات عضلانی استخوانی نشان دهیم.   روش کار: در 47 بیمار با درد ناشی از مشکلات عضلانی استخوانی مختلف ای.پی.اس‏‏.‏‏‏تراپی در 6 جلسه 16 دقیقه‌ای روزانه با شدت جریان mA 2/1-7/0 صورت گرفت و درد از طریق VAS و ناتوانی با استفاده از وضعیت کلی کارکرد Global Functional Status (ACR ) و تسکین درد به روش VAS قبل و بعد از ای.پی.اس‏‏.‏‏‏تراپی بررسی گردید.   نتایج: روش ای.پی.اس‏‏.‏‏‏تراپی باعث کاهش درد بیماران(001/0 p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Action Potential Simulation Therapy in Reduction of Musculoskeletal Pain

نویسندگان [English]

  • shamsa shariatpanahi
  • darioush mahdi barzi
چکیده [English]

  Introduction: Musculoskeletal problems are the common complaints of patients refer to internal medicine clinics and the pain is the most important of them. There are different physiotherapy methods for reduction of pain and action potential simulation therapy (APS therapy) is one of newest methods. The aim of this study was to determine reduction of pain with APS therapy.   Materials & Methods: In 47 patients with different musculoskeletal pain APS therapy performed in 6 days each for 16 minutes and with current of 0.7-1.2 mA. Pain (VAS), Global functional status (ACR) and relief of pain (VAS) before and after study compared.   Results: APS therapy reduced pain (p < 0.001) and increased Global functional status (p < 0.001) and increased relief of pain (p < 0.005) but there was not any correlation between this reduction of pain with APS therapy and educational status and past history of physiotherapy and duration of illness in these patients.   Conclusion: APS therapy is a useful physiotherapy modality for reduction of pain in musculoskeletal problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Musculoskeletal pain
  • APS therapy