بررسی اعتبار جانشینی سایتوکاین‌های Th1 و Th2 در بیماران مبتلا به عارضه پوستی ناشی از اثرهای درازمدت گاز خردل

نویسندگان

چکیده

  مقدمه و هدف: این مطالعه سعی بر آن دارد تا ارزش جانشینی پاسخ‌های Th1 و Th2 در ارزیابی عوارض درازمدت پوستی ناشی از مواجهه با گاز خردل را بر اساس دستورالعمل کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران بررسی کند.   مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر بخشی از مطالعه غضنفری و همکاران (1387) است که به صورت همگروهی تاریخی بر روی 500 نفر انجام گرفته‌‌است. در این مطالعه 372 نفر از مصدومین شیمیایی سردشت و 128 نفر از شهر ربط به‌عنوان کنترل مورد بررسی قرار گرفته‌اند.   نتایج: نتایج نشان می‌دهند که هر 4 فاکتور IL2 Mitogen, IFN-g Mitogen-Nill, IFN-g Mitogen و IL2Mitogen-Nill دارای اعتبار در سطح آزمایشی بالا (80% PE >) هستند. بررسی مقدار اعتبار در سطح فردی نشان داد هر چند از بین سایتوکاین‌های Th1 و Th2 ، سایتوکاین‌های Th1 در حضور میتوژن دارای قابلیت جانشینی مناسب‌تری برای عارضه‌های پوستی ناشی از مواجهه با گاز خردل هستند، ولی اعتبار در سطح فردی در تمام این فاکتورها بسیار پایین است و هیچ‌‌یک نمی‌تواند جانشین مناسبی در سطح فردی برای وجود یا عدم‌وجود عارضه‌پوستی براساس دستورالعمل تأییدشده در کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران تحت مواجهه با گاز شیمیایی ‌خردل باشد.   نتیجه‌گیری: مقدار بالای اعتبار آزمایشی در 4 فاکتور بالا می‌تواند در سطح جامعه نشانگر آن باشد که نسبت بزرگی از آثار گاز خردل بر نقطه انتهایی کلنیکی روی این نقاط انتهایی جانشین دیده می‌شود. این رابطه از نظر محققین پزشکی بسیار مهم است؛ زیرا عواملی که بتوانند سطح متوسط آن‌ها را تغییر دهند، می‌توانند بر متوسط احتمال بروز عوارض پوستی نیز تأثیر گذار باشند. عدم وجود قابلیت جانشینی این فاکتورها در سطح فردی و اندازه اعتبار پایین آن‌ها برای سنجش ضایعات پوستی ناشی از مواجهه با گاز خردل بر اساس طبقه‌بندی این مشکلات با استفاده از روش تأییدشده توسط کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای پزشکان بسیار ارزشمند است؛ ولی باید توجه داشت که برای تشخیص، تشخیص افتراقی، اندازه شدت و پیشرفت بیماری و پاسخ به درمان در بیماران، ارزیابی توانایی یک درمان جدید، و نیز پیش‌‌آگاهی این بررسی باید بر اساس نوع بیماری به‌ ‌صورت جداگانه نیز انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Surrogacy Validation of Th1, Th2 in Long-Term Skin Effects of Exposure to Mustard Gas

نویسندگان [English]

 • shohreh jalaee
 • soghrat faghihzadeh
 • tuba ghazanfari
 • farzad eskandari
 • roya yaraee
 • athar moeen
 • sayed masoud davoud
 • mohammadreza souroush
 • abbas fouroutan
 • mohammad mahdi naghizadeh
چکیده [English]

  Background & Objective : We study Surrogacy validation of Th1 and Th2, when the true endpoint is Long-term Skin Effects of Exposure to Mustard Gas based on “Martyrs and Veterans Affair” assignment.   Materials & Methods : This study is a part of Sardasht-Iran cohort study. 327 chemical victims of sulfur mustard from Sardasht and 128 controlled, totally 500 persons, are studied.   Results : Trial-Level surrogacy validation of “IL2 Mitogen, IFN-g Mitogen-Nill, IFN-g Mitogen, IL2 Mitogen - Nill” are more than %80. Individual –Level surrogacy of these factors are not enough   Conclusion : Based on our analysis, At the trial-level, we can expect that effects of Exposure to Mustard Gas on skin in Long time (based on “Martyrs and Veterans Affair” assignment) be translated into effects of Exposure to Mustard Gas on each of “IL2 Mitogen, IFN-g Mitogen - Nill, IFN-g Mitogen, IL2 Mitogen - Nill” factors, with these factors being easier to interpret clinically. At the individual-level surrogacy we don’t find any relationship between the two endpoints, conditioning upon Mustard exposure

کلیدواژه‌ها [English]

 • Surrogate endpoints
 • Individual-level validity
 • Chemical victims
 • Bayes factor
 • Mustard gas
 • Cytokine Th1
 • Th2