بررسی اندازه‌گیری و کنترل فشار کاف لوله داخل تراشه بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

نویسندگان

چکیده

  مقدمه و هدف: با توجه به بروز عوارض شناخته‌شده نامناسب بودن فشار کاف لوله داخل تراشه ( ETT )، حفظ فشار کاف حائز اهمیت است. هدف از این تحقیق اندازه‌گیری، بررسی و کنترل فشار کاف ETT به فواصل زمانی مناسب است.   مواد و روش‌ها: این تحقیق روی در سال 1387، 30 ‌بیمار بستری در بخش مراقبت‌های ویژه ( ICU ) که به هر دلیلی لوله‌گذاری داخل تراشه شده بودند، انجام پذیرفت. در دو نوبت به فاصله شش ساعت تحت اندازه‌گیری قرار گرفتند. تمام اندازه‌گیری‌های فشار کاف ETT بوسیله مانومتر استاندارد را یک فرد متخصص آموزش دیده انجام داد.   نتایج: بیشترین دلیل بستری، بیماری ضایعات مغزی (50درصد) بوده است و بیشترین دلیل لوله‌گذاری داخل تراشه (6/63درصد) حمایت تنفسی در آسیب‌های مغزی بود. در 49درصد از افراد، فشار داخل کاف در نوبت اول خارج از حد استاندارد بود و بعد از اصلاح فشار کاف، در نوبت دوم این میزان به 5/18درصد کاهش یافت، بنابراین، این مهم اهمیت تأکید بر نظارت در میزان فشار داخل کاف در فواصل منظم قابل قبول از سوی تیم درمانی را نشان می‌دهد. در 31 مورد علی‌رغم اصلاح فشار داخل کاف در نوبت اول، در نوبت دوم نیز میزان فشار داخل کاف در محدوده قابل قبول نبود.   نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت مناسب بودن فشار کاف ETT ، لازم است در کنار اندازه‌گیری و ثبت سایر متغیرهای حیاتی در بیماران بستری در ICU ، اندازه‌گیری فشار کاف ETT نیز به فواصل زمانی مناسب ثبت برسد و پیشنهاد می‌شود با برنامه‌ریزی دقیق، علاوه بر یک چارت مدیریتی گویا، یک چارت درمانی کامل نیز برای تمام مراکز درمانی کشور تنظیم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of endotracheal Tube cuff Pressure

نویسندگان [English]

  • seyed ali javad mousavi
  • mohammad niakan lahiji
  • farshad akhovatian
  • omid moradi moghadam
  • mohammad amin valizade hassanlouei
چکیده [English]

  Background and Objective: The objective of this study was to investigate the endotracheal tube cuff (ETT) pressure in the intensive care unit (ICU) patients, who had been intubated.     Meterials and Methods: All patients were placed in ICU during the last three month 2008. The endotracheal tube cuff (ETT) pressure in 308 cases was measured at twice by an expert. A standard manometer was used to measure the cuff pressure and it was calibrated before and after the measurement.     Results: The results show indicated that 50% of cases 1 suffered from brain injuries and 63.6% of them were intubated as a result of brain problem. The value of cuff pressure was not standard in 31 cases at both times. In addition, the cuff pressure in 49% of cases was not standard at first, but after correction it decreased to 18.5%.This emphasizes the effectiveness of having supervision over cuff pressure in acceptable regular intervals by treatment team.     Conclusion: It is suggested that along with recording the vital signs of the patieut, ETT cuff pressure beingrecorded at appropriate intervals as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ETT cuff pressure
  • Intubation
  • imlerisive care