کلیدواژه‌ها = bax
تاثیر هشت هفته تمرین ورزشی مقاومتی برBAX و BCL2 بافت هیپوکمپ موش های بزرگ آزمایشگاهی نر

دوره 29، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 11-21

10.22070/daneshmed.2021.14577.1090

مجید کاشف؛ مجتبی صالح پور؛ فرشته شهیدی؛ مجتبی صادق قمی


ردیابی ایمونوهیستوشیمیایی شاخص های آپوپتوزی Bax و Bcl-2 حبابچه های ریوی، متعاقب 6 هفته تمرین تناوبی شدید

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 31-40

مهدی یادگاری؛ سیمین ریاحی؛ شادمهر میردار؛ غلامرضا حمیدیان؛ میترا یوسف پور؛ فاطمه ریاحی


افزایش استرس اکسیداتیو و بیان ژن‌های p53، bax و bcl2 در بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی حاد

دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 1-10

اکرم‌سادات طباطبائی‌پناه؛ رضا اکبرزاده؛ زهره خدایی؛ سید محمدحسین قادریان