کلیدواژه‌ها = تشنج
تعداد مقالات: 5
1. بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی برگ گیاه شاهتره بر میزان درد و تشنج ناشی از تزریق پنتلین تترازول در موشهای صحرایی کوچک نر

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 31-41

10.22070/daneshmed.2021.12969.0

فاطمه طالع احمد؛ مهدی علیزاده؛ فاطمه نبی؛ زهرا کیاسالاری؛ محسن خلیلی؛ فریبا انصاری


2. بررسی اثر ضد تشنجی عصارۀ آبی-الکلی گیاه عودالصلیب بر تشنجات حاصل از تزریق پنتیلن تترازول در موش‌های سوری نر

دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 11-18

محسن خلیلی؛ مهرداد روغنی؛ زهرا کیاسالاری؛ بتول رحمتی؛ سیامک افشین مجد؛ غلامحسین قائدی؛ فریبا انصاری


3. تشدید تشنجات ناشی از انفوزیون وریدی پنتیلن تترازول توسط عصاره آبی ـ الکلی نپتامنتوئیدس در موش کوچک آزمایشگاهی

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 9-20

اژدر حیدری؛ بتول رحمتی؛ محسن خلیلی؛ مهرداد روغنی؛ فاطمه زائری


4. اثر عصاره الکلی سیاه‌دانه بر هیپوکمپ در موش صحرایی با صرع لب گیجگاهی

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 61-68

رضا صداقت؛ مهرداد روغنی؛ نجمه اخباری


5. اثر حفاظتی اسید آسکوربیک بر اختلال یادگیری و حافظه در موش بزرگ صرعی‌شده توسط اسید کاینیک

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 27-34

زهرا کیاسالاری؛ محسن خلیلی؛ مهرداد روغنی؛ وحیده علیمرادی