کلیدواژه‌ها = فرمالین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی برگ گیاه شاهتره بر میزان درد و تشنج ناشی از تزریق پنتلین تترازول در موشهای صحرایی کوچک نر

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 31-41

10.22070/daneshmed.2021.12969.0

فاطمه طالع احمد؛ مهدی علیزاده؛ فاطمه نبی؛ زهرا کیاسالاری؛ محسن خلیلی؛ فریبا انصاری


2. بررسی تأثیر داروی حصاآ بر التهاب ناشی از تزریق کف‌پایی فرمالین در موش صحرایی نر

دوره 21، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 23-30

محسن ناصری؛ حسین رضایی‌زاده؛ مجید اصغری؛ پروانه محسنی‌مقدم؛ سیدعباس هاشمی‌نژاد؛ عباس طالبی‌مزرعه‌شاهی؛ زهرا برارپور