کلیدواژه‌ها = لپتین
تعداد مقالات: 4
3. تأثیر ۱۲ هفته تمرین تناوبی با شدت زیاد (HIIT)‌ بر عملکرد ریوی، سطوح سرمی لپتین و نیم‌رخ لیپیدی در مردان چاق غیرفعال

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 23-30

بختیار ترتیبیان؛ حسام شریفی؛ بهمن ابراهیمی ترکمانی


4. اثر یک دوره تمرین هوازی بر سطوح سرمی گرلین و لپتین در مردان میانسال

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1390، صفحه 79-90

امیرحسین حقیقی؛ هادی یاراحمدی؛ آرزو ایلدرآبادی؛ علیرضا رفیعی پور