کلیدواژه‌ها = تعادل انرژی
تعداد مقالات: 3
1. اثر یک دوره تمرین هوازی بر سطوح سرمی گرلین و لپتین در مردان میانسال

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1390، صفحه 79-90

امیرحسین حقیقی؛ هادی یاراحمدی؛ آرزو ایلدرآبادی؛ علیرضا رفیعی پور


2. تأثیر تمرین استقامتی و عصاره پسته وحشی (بنه) بر سطح استراحتی ویسفاتین و لیپیدهای پلاسما

دوره 19، شماره 3، مرداد و شهریور 1390، صفحه 53-62

عباس قنبری نیاکی؛ رزیتا فتحی؛ فریبا شاهنده؛ محسن یزدانی؛ اکبر حاجی‌زاده


3. اثر تمرین استقامتی با و بدون مصرف عصاره مگنولیا بر سطوح استراحتی نسفاتین-1، گلیکوژن و TAC کبدی در موش‌های صحرایی نر

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 43-52

عباس قنبری‌نیاکی؛ معصومه باقرسلیمی؛ رزیتا فتحی؛ بهاره تجن‌جاری؛ زهرا رئوف؛ ولی‌ا... تقی‌پور