کلیدواژه‌ها = دیابت نوع 2
تأثیر تمرینات هوازی بر بیان نسبی ژن‌های HNF-4α و G6Pase بافت کبد موش‌های صحرایی نر دیابتی نوع 2 ناشی از نیکوتین ‌آمید- استرپتوزوتوسین

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 14-27

مهری قهرمانی درشگی؛ عبدالعلی بنائی فر؛ سجاد ارشدی؛ شهرام سهیلی


پیش بینی میزان کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 40-49

جلیل فتح آبادی؛ مریم حاجی قربانی دولابی؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ حسین ادیبی؛ بیتا شلانی؛ سعید صادقی


تاثیر توامان تمرین هوازی و مکمل چای سبز بر سطوح سرمی TNF-α و IL-6 زنان چاق مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 11-20

ابراهیم بنی طالبی؛ طاهره رضوی؛ مریم نوریان؛ لاله باقری


بررسی رابطه میان موانع درک‌شده و عدم تبعیت از رژیم دارویی در بیماران دیابتی نوع 2 شهر اراک در سال 1393

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 49-58

فهیمه فراهانی دستجانی؛ محسن شمسی؛ محبوبه خورسندی؛ محمدرضا رضانفر؛ مهدی رنجبران


اثر درمانی ترکیب کافئین و گلی‌بنکلامید بر چربی‌ها و گلوکز سرم موش‌های صحرایی دیابتی نوع 2

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 65-70

محمدحسن قوسیان مقدم؛ محسن خلیلی؛ سعیده قاسمی دولت آبادی؛ فرزانه شجاع شفیعی


بررسی ارتباط الگوهای غذایی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 1-12

محمد محمدشاهی؛ فاطمه شیرانی؛ سارا الهی؛ شکوفه قاسمی؛ مژده علایی شهنی؛ فاطمه حیدری


اثر تمرین هوازی بر سطح پلاسمایی ‌ویسفاتین در مردان دیابتی نوع 2 تحت درمان بامتفورمین

دوره 20، شماره 5، آذر و دی 1391، صفحه 17-24

سید محمد عظیمی؛ حمید معرفتی؛ غلامرضا یوسف‌زاده؛ مجید مهاجری


اثر تمرین‏های هوازی پنج هفته‏ای روزانه و ده هفته‌ای یک روز در میان بر برخی شاخص‌های بیماری دیابت نوع 2 در زنان مبتلا

دوره 20، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 71-78

محمدرضا حامدی‏نیا؛ میترا خادم‏الشریعه؛ میترا خادم‏الشریعه؛ طیبه امیری پارسا؛ مرضیه‏السادات آذرنیوه؛ مرضیه‏السادات آذرنیوه؛ میترا خادم‏الشریعه؛ مرضیه‏السادات آذرنیوه؛ مهدی هدایتی


تأثیر سیر بر فشار خون در بیماران دیابتی نوع2

دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1388، صفحه 1-6

دکتر محمد افخمی‌اردکانی؛ دکتر عبدالرزاق کمالی‌اردکانی