کلیدواژه‌ها = چاقی
تعداد مقالات: 10
3. تأثیر 10 هفته تمرین ترکیبی (هوازی ـ مقاومتی) بر سطوح مولکول چسبان عروقی و نیمرخ لیپیدی در زنان چاق و دارای اضافه‌وزن

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 39-48

رحمان سوری؛ زینب چوپانی؛ ثروت چوپانی؛ نفیسه فلاحیان؛ امیر اله یار؛ اعظم رمضان خانی


4. بررسی وضعیت تغذیه‌ای، آنتروپومتریک و حساسیت چشایی و بویایی کودکان مبتلا به سندروم داون در شهرستان اهواز

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 43-52

مجید محمدشاهی؛ رؤیا هنردار؛ پگاه کیارسی؛ سکینه سرمست شوشتری؛ فاطمه حیدری


5. مقایسه اثربخشی مداخله رفتاری- تغذیه‌ای با مداخله شناختی بک در ترکیب با تجویز رژیم غذایی– فعالیت بدنی درکاهش اضافه وزن و بهبود نیمرخ چربی زنان

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 51-60

مژگان آگاه‌هریس؛ مسعود جان‌بزرگی؛ آویسا نجیمی؛ احمد علی‌پور؛ احمدعلی نوربالا؛ شهناز نوحی؛ ندا گلچین


6. ارتباط مارکرهای پیش‌التهابی با پراکسیداسیون لیپیدی متعاقب تمرین منظم در آب و مکمل‌گیری زنجبیل در مبتلایان به سرطان پستان

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 61-76

زهره فتحی بیاتیانی؛ ولی‌الله دبیدی روشن؛ اسماء ایاز؛ مهران حسین زاده


7. عادات غذایی در زنان دارای اضافه وزن و چاق سنین باروری

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1390، صفحه 61-68

بهروز حمزه؛ ندا ایزدی؛ یحیی پاسدار؛ پریسا نیازی


8. اثر یک دوره تمرین هوازی بر سطوح سرمی گرلین و لپتین در مردان میانسال

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1390، صفحه 79-90

امیرحسین حقیقی؛ هادی یاراحمدی؛ آرزو ایلدرآبادی؛ علیرضا رفیعی پور


9. اثر تمرینات مقاومتی بر مقادیر پروتئین واکنشی C و سیستاتین C در دختران چاق

دوره 16، شماره 6، بهمن و اسفند 1388، صفحه 9-18

مهدی هدایتی؛ سید علیرضا حسینی‌کاخک؛ طیبه امیری‌پارسا؛ امیرحسین حقیقی؛ رؤیا عسکری؛ مریم چمری


10. بررسی تأثیر افزایش شاخص توده بدنی در طی بارداری بر سرنوشت بارداری

دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1388، صفحه 33-40

دکتر احیاء گرشاسبی؛ دکتر زهرا صلبی؛ دکتر سقراط فقیه‌زاده؛ محمدمهدی نقی‌زاده