کلیدواژه‌ها = نوجوانان
تعداد مقالات: 5
2. اثربخشی مداخلۀ شناختی‌رفتاری گروهی بر بهبود تصویر بدنی منفی در نوجوانان پسر

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 13-20

10.22070/24.128.13

حسین عابدی پریجا؛ سعید صادقی؛ بیتا شلانی؛ الهه صادقی


3. ارزشیابی مداخله آموزشی مبتنی‌بر مدل پرسید پروسید به‌منظور ارتقای سبک زندگی نوجوانان

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 59-68

محسن صفاری؛ نجمه‌الملوک امینی؛ حسن افتخار اردبیلی؛ محمود محمودی؛ هرمز سنایی نسب


4. کیفیت زندگی نوجوانان قربانی مین و مهمات عمل‌نکرده

دوره 19، شماره 5، آذر و دی 1390، صفحه 11-18

زهره گنج‌پرور؛ بتول موسوی؛ محمدرضا سروش؛ حمید شکوهی؛ شهریار خاطری؛ علی منتظری


5. تأثیر بازی‌های رایانه‌ای با درجات مختلف خشونت روی ایمونوگلوبولین A بزاقی: اثر تعاملی جنسیت و سنخ شخصیتی

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1387، صفحه 55-64

دکتر احمدعلی نوربالا؛ مژگان آگاه‌هریس؛ دکتر احمد علی‌پور