نویسنده = مهرداد روغنی
اثرات عصاره آبی الکلی بخش‌های هوایی اسطوخودوس بر صرع لوب گیجگاهی ناشی از پیلوکارپین در موش بزرگ آزمایشگاهی

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 35-48

10.22070/daneshmed.2021.13630.1021

شکوفه عظیمی؛ بتول رحمتی؛ مهرداد روغنی؛ لادن صدیق نژاد


ارزیابی اثر عصاره آبی الکلی زنیان بر روی شاخص‌های استرس اکسیداتیو و آنزیم کولین استراز در بافت مغز موش‌های صحرایی نر دریافت کننده رژیم پر کلسترول

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 59-69

10.22070/daneshmed.2021.12757.0

مطهره مختارزاده بازرگانی؛ غلامعلی نادری؛ مهرداد روغنی؛ الهام اسماعیل جماعت؛ سید عباس هاشمی نژاد