نویسنده = محبوبه خورسندی
بررسی رابطه میان موانع درک‌شده و عدم تبعیت از رژیم دارویی در بیماران دیابتی نوع 2 شهر اراک در سال 1393

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 49-58

فهیمه فراهانی دستجانی؛ محسن شمسی؛ محبوبه خورسندی؛ محمدرضا رضانفر؛ مهدی رنجبران


شناسایی عوامل مرتبط با انتخاب زایمان سزارین: مطالعه‌ای تئوری‌محور

دوره 19، شماره 5، آذر و دی 1390، صفحه 1-10

فرشته زمانی علویجه؛ پروین شهری؛ مریم کلهری؛ محمد حسین حقیقی‌زاده؛ غلام‌رضا شریفی‌راد؛ محبوبه خورسندی