نویسنده = مهرداد روغنی
تعداد مقالات: 35
1. ارزیابی اثر عصاره آبی الکلی زنیان بر روی شاخص‌های استرس اکسیداتیو و آنزیم کولین استراز در بافت مغز موش‌های صحرایی نر دریافت کننده رژیم پر کلسترول

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 59-69

10.22070/daneshmed.2021.12757.0

مطهره مختارزاده بازرگانی؛ غلامعلی نادری؛ مهرداد روغنی؛ الهام اسماعیل جماعت؛ سید عباس هاشمی نژاد


3. اثر سافرانال بر پراکسیداسیون لیپیدی و آسیب بافتی هیپوکمپ به دنبال تزریق داخل بطنی کلشی سین در موش بزرگ آزمایشگاهی

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 76-84

فرزانه فریدونی؛ زهرا کیاسالاری؛ انسیه آزادی احمدآبادی؛ شهرام جلال زاه اوجور؛ مهرداد روغنی


4. بهبود رفتارهای شبه اتیسم با تزریق اکسی توسین در مدل تجربی اتیسم القا شده با محرومیت مادری در موش‌های بزرگ آزمایشگاهی ماده

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 49-60

منیره منصوری؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ مهرداد روغنی؛ گرگرز وگنر؛ مریم اردلان


5. اثر نوبیلتین بر آپوپتوز در مغز میانی ونئواستریاتوم در مدل تجربی بیماری پارکینسون القاشده با تزریق داخل نیگرال لیپوپلی ساکارید در موش صحرایی

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 9-16

10.22070/dmed.27.142.9

صدیقه کشتکار؛ زهرا کیاسالاری؛ مریم خراسانی؛ مرضیه فکور؛ ریحانه قاسمی؛ مهرداد روغنی


8. اثر حفاظت عصبی دیوسجنین در مدل تجربی بیماری پارکینسون القاء شده با 6-هیدروکسی دوپامین در موش صحرایی

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 87-98

زهرا قاسمی؛ زهرا کیاسالاری؛ فاطمه ابراهیمی؛ فریبا انصاری؛ مریم شرایلی؛ مهرداد روغنی


9. برآورد میانه‌دُز مؤثر و ماکزیمم‌دُز مؤثر داروی آدرنالین بر میزان انقباض آئورت سینه‌ای موش‌های دیابتی مواجهه‌یافته با دانۀ پسیلیوم

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 31-38

روح الله روهنده؛ علیرضا سلطانیان؛ سقراط فقیه زاده؛ مهرداد روغنی


10. اثر متفورمین بر یادگیری و حافظۀ فضایی در مدل تجربی بیماری آلزایمر القا شده با بتا آمیلوئید در موش صحرایی

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 63-72

تاجماه ممبینی؛ مهدی نصیری؛ جمشید نارنجکار؛ مهرداد روغنی


11. بررسی اثر ضد تشنجی عصارۀ آبی-الکلی گیاه عودالصلیب بر تشنجات حاصل از تزریق پنتیلن تترازول در موش‌های سوری نر

دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 11-18

محسن خلیلی؛ مهرداد روغنی؛ زهرا کیاسالاری؛ بتول رحمتی؛ سیامک افشین مجد؛ غلامحسین قائدی؛ فریبا انصاری


12. تشدید تشنجات ناشی از انفوزیون وریدی پنتیلن تترازول توسط عصاره آبی ـ الکلی نپتامنتوئیدس در موش کوچک آزمایشگاهی

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 9-20

اژدر حیدری؛ بتول رحمتی؛ محسن خلیلی؛ مهرداد روغنی؛ فاطمه زائری


13. تاثیر گالانتامین بر برگشت فعالیت حرکتی تشدید یافته در اثر میکرواینجکشن کلشی سین در هیپوکامپ موش ویستار

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 37-42

منیژه کرمی؛ زهرا کیاسالاری؛ مهرداد روغنی؛ محسن خلیلی؛ بتول رحمتی؛ سیامک افشین مجد؛ غلامحسین قائدی؛ افسانه ناصری


14. اثر عصاره آبی-الکلی بخش های هوایی اسطوخودوس بررفتار اجتنابی غیر فعال و حافظه فضایی در موش سفید بزرگ نر

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 55-62

بتول رحمتی؛ زهرا کیاسالاری؛ مهرداد روغنی؛ محسن خلیلی؛ منیِژه کرمی؛ سیامک افشین مجد؛ غلامحسین قائدی؛ فریبا انصاری؛ زهرا برارپور؛ سعیده رضایی


15. اثر وابسته به دوز هسپرتین بر عدم تقارن حرکتی به‌دنبال تزریق داخل استریاتوم 6-هیدروکسی دوپامین در موش صحرایی

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 71-76

زهرا کیاسالاری؛ محسن خلیلی؛ سیامک افشین مجد؛ بتول رحمتی؛ منیژه کرمی؛ غلامحسین قائدی؛ مهرداد روغنی


16. بررسی اثر عصاره آبی سیر بر میزان نیتریک اکساید سرمی موش

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 35-44

سکینه موید محسنی؛ حمیده روحانی؛ مرضیه اقتداردوست؛ سیدمحمدرضا عمادی؛ مهرداد روغنی؛ طوبی غضنفری


17. ارزیابی یادگیری و حافظه موش صحرایی صرعی‌شده توسط تزریق داخل‌هیپوکمپی اسید کاینیک پس از دریافت بربرین

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 65-72

جمشید نارنجکار؛ مهرداد روغنی؛ سعیده ساعدی


18. اثر عصاره الکلی سیاه‌دانه بر هیپوکمپ در موش صحرایی با صرع لب گیجگاهی

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 61-68

رضا صداقت؛ مهرداد روغنی؛ نجمه اخباری


19. اثر حفاظتی اپی‌گالوکاتکین گالات در مدل بیماری پارکینسون القاشده با 6-هیدروکسی دوپامین

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 71-76

محمدحسین قینی؛ مهرداد روغنی؛ حسین مس کار


20. مقایسه تأثیر محدودیت، محرومیت و نابرابری غذایی بر رفتارهای اضطرابی رت

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 21-30

سعیده رضائی؛ محمدرضا واعظ مهدوی؛ احمد علی نوربالا؛ مهرداد روغنی؛ سقراط فقیه زاده


21. اثر تجویز خوراکی پودر گیاه مرزنجوش بر میزان گلوکز، لیپید سرم، آنزیم های کبدی و استرس اکسیداتیو موش صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوسین

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 39-46

محمدحسن قوسیان مقدم؛ مهرداد روغنی؛ مونا شیرازی؛ مریم راهنمای بشم


22. اثر حفاظتی اسید آسکوربیک بر اختلال یادگیری و حافظه در موش بزرگ صرعی‌شده توسط اسید کاینیک

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 27-34

زهرا کیاسالاری؛ محسن خلیلی؛ مهرداد روغنی؛ وحیده علیمرادی


23. اثر عصاره آبی- الکلی بخشهای هوایی گیاه اسطوخودوس بر اکتساب و بیان تحمل و وابستگی به مورفین در موش کوچک آزمایشگاهی نر

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 27-38

بتول رحمتی؛ احمد بیک‌خورمیزی؛ محسن خلیلی؛ مهرداد روغنی؛ فریبا انصاری